1. ראשי
  2. הוספת רשימת דומיינים
עזרו לנו לאתר את האתרים שהספיידר של תג לא הצליח לאתר באינטרנט. בממשק שלפניכם ניתן להוסיף רשימה של מאות דומיינים בבת אחת, אחד בכל שורה.
ניתן להוסיף רק דומיינים ולא דפים באתר, מנוע החיפוש יוסיף את כל דפי האתר למנוע החיפוש. האתרים יכולים להיות בכל שפה אבל חייבים להיות עם אוריינטציה לישראל.
אם האתרים הללו הם דומיינים בניהולך, ניתן יהיה לערוך את הרשימה בכל עת לאחר תהליך הרשמה ואימות.  
לאחר הוספת הרשימה, יש ללחוץ על "בדיקה", בחלון מימין יוצגו הדומיינים שלא קיימים בתג. לחיצה על לחצן "שלח רשימה" תעלה את הרשימה לבדיקה.
כל האמור לעיל כפוף לתנאי העלאת אתרים למנוע החיפוש תג כפי שמפורטים בדף "תנאים והגבלות".

 

X
מאות חטופים על ידי החמאס
52
ימים
:
03
שעות
:
58
דקות
:
28
שניות